Biofeedback

Neurotrening – trening neurologiczny prowadzony przy użyciu specjalistycznego sprzętu komputerowego mierzącego fale mózgowe (alfa, beta1, beta2, gamma, delta, theta i SMR). Neurotrening znany jest również jako: neurofeedback, eeg biofeedback, biofeedback eeg, mindfeedback, brainfeedack, cerebrofeedback, neurologiczne biologiczne sprzeżenie zwrotne, neuroterapia, rehabilitacja mózgu, trening mózgu.

Wikipedia

Czy wiesz co łączy biofeedback z NASA?

Czy wiesz co łączy biofeedback z NASA?

W latach 70-tych NASA zaprojektowało nowy system treningu neurologicznego dla amerykańskich kosmonautów, który poprawiał ich koncentrację i uczył kontroli emocji podczas silnego stresu. Trening okazał się zadziwiająco skuteczny i wkrótce stał się częścią szkolenia wojska i pilotów. Następnie trafił do elit sportu, polityki i biznesu. Szybki rozwój informatyki udostępnił metodę dla każdego, kto pragnie zwiększać możliwości swojego mózgu.

W latach 70 NASA zaprojektowało nowy system treningu neurologicznego dla amerykańskich kosmonautów, który poprawiał ich koncentrację i uczył kontroli emocji podczas silnego stresu. Trening okazał się zadziwiająco skuteczny i wkrótce stał się częścią szkolenia wojska i pilotów. Następnie trafił do elit sportu, polityki i biznesu. Szybki rozwój informatyki udostępnił metodę dla każdego, kto pragnie zwiększać możliwości swojego mózgu.

Jak pracuje mózg?

Jak pracuje mózg?

Nasz mózg to dwie półkule o specyficznych możliwościach. Lewa, zwana logiczną, odpowiada za przetwarzanie informacji w sposób metodyczny, krok po kroku. Jej domeną jest werbalna komunikacja, czytanie, pisanie, analiza logiczna, reguły, zasady i wiedza policzalna. Prawa półkula – intuicyjna – to siedlisko wyobraźni, wrażliwości, uczuć. Przyjmuje informacje podświadomie, działa intuicyjnie. Myśli obrazami, używa porównań.

dowiedz się więcej

Półkule działają niezależnie przetwarzając dwa strumienie informacji. Potem dokonują wymiany danych, ich porównanie i konsolidację. Im lepsza współpraca dwóch półkul tym wyższa wydajność mózgu. Stan równowagi między działaniem półkul wywołuje w mózgu fale EEG – zwane Alfa, a wydajność naszego mózgu wzrasta o 40%. Fale Alfa to tylko jedne z kilku częstotliwości fal mózgowych. Nie wszystkie są korzystne ale dzięki zjawisku bioregulacji mózgu możemy je zmieniać. Biofeedback pokazuje nam dokładnie jakie częstotliwości fal emituje nasz mózg, a następnie współpracuje z korą mózgową zmieniając wartości amplitud na prawidłowe i przywracając bioelektryczną harmonię mózgu. Trening ten jest bezpieczny i bezbolesny a jego prostotę porównać można do strojenia instrumentu lub do… zmiany biegów w samochodzie.

Nasz mózg to dwie półkule o specyficznych możliwościach. Lewa, zwana logiczną, odpowiada za przetwarzanie informacji w sposób metodyczny, krok po kroku. Jej domeną jest werbalna komunikacja, czytanie, pisanie, analiza logiczna, reguły, zasady i wiedza policzalna. Prawa półkula – intuicyjna – to siedlisko wyobraźni, wrażliwości, uczuć. Przyjmuje informacje podświadomie, działa intuicyjnie. Myśli obrazami, używa porównań.
Półkule działają niezależnie przetwarzając dwa strumienie informacji. Potem dokonują wymiany danych, ich porównanie i konsolidację. Im lepsza współpraca dwóch półkul tym wyższa wydajność mózgu. Stan równowagi między działaniem półkul wywołuje w mózgu fale EEG – zwane Alfa, a wydajność naszego mózgu wzrasta o 40%.
Fale Alfa to tylko jedne z kilku częstotliwości fal mózgowych. Nie wszystkie są korzystne ale dzięki zjawisku bioregulacji mózgu możemy je zmieniać. Biofeedback pokazuje nam dokładnie jakie częstotliwości fal emituje nasz mózg, a następnie współpracuje z korą mózgową zmieniając wartości amplitud na prawidłowe i przywracając bioelektryczną harmonię mózgu. Trening ten jest bezpieczny i bezbolesny a jego prostotę porównać można do strojenia instrumentu lub do… zmiany biegów w samochodzie.

więcej

Poznaj różne częstotliwości fal mózgowych.

Fale Delta /0,5-4 Hz/

dowiedz się więcej

Fale najwolniejsze emitowane w czasie głębokiego snu następuje wtedy regeneracja sił fizycznych, magazynowanie zasobów energetycznych oraz produkcja neurosubstancji np. hormonu wzrostu. Delta powinna być niska w czasie czuwania, jej wzrost świadczy o patologii, urazach mózgu. Możemy ją zaobserwować w procesie nauki dzieci niepełnosprawnych lub osób ze szkodą mózgową

Fale Theta /4-8Hz/

dowiedz się więcej

Występują w stanach między snem a czuwaniem i są bramą do podświadomości. Theta redukuje stres, budzi intuicję, kreatywność, pomaga w nauce. Powoduje wzrost odporności immunologicznej i produkcji endorfin.To integracja umysłu i ciała. Wzrasta w czasie zasypiania, myślenia, wizualizacji, zmęczenia, głodu, gorączki. Nadmiar Theta np. w czole powoduje dekoncentrację i problemy w skupieniu uwagi, znużenie.

Fale Alfa /8-12Hz/

dowiedz się więcej

To stan głębokiej relaksacji z bierną uwagą, czuwanie przy oczach zamkniętych, w którym zawsze znajdujemy się tuż przed zaśnięciem, jak i zaraz po przebudzeniu. Powoduje uwolnienie od stresu, uspokojenie wewnętrzne, pozytywne myślenie, natchnienie. Ze stanu Alfa można szybko przejść w dowolny inny stan. Nadmiar Alfa mówi o zaburzeniach koncentracji, zniechęceniu, braku motywacji, nastroju depresyjnym. Rytm Alfa staje się dominującym u człowieka, który osiągnął wiek 9-11lat.

Fale SMR /12-15Hz/

dowiedz się więcej

Obrazują spokój, uwagę zewnętrzną, umiarkowane skupienie. Są hamowane przez ruch. Dają regulację impulsywności, odprężenie, większą kontrolę lęku i złości, poprawiają sen, koncentrację i uwagę.

Fale Beta 1 /15-20 Hz/

dowiedz się więcej

To stan pełnego czuwania, intensywnej koncentracji, wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Wiąże się z dużym wydatkiem energii. Występuje podczas analitycznego rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. To fala najlepsza do zadań umysłowych, stymuluje do działania w przypadkach wolnego tempa i niskiego pobudzenia, w depresji, poprawia przebieg procesów poznawczych.

Fale Beta 2 /20-34 Hz/

dowiedz się więcej

Wysoki poziom Beta 2 to duże zużycie energii, obciążenie bioenergetyczne organizmu. Uwalniają się hormony stresu, które mają toksyczny wpływ na organizm, powodując korozję połączeń dróg nerwowych i blokady między poziomami świadomości. Nadmiar Beta 2 wskazuje na wysokie pobudzenie nerwowe, nadmierny stres, lęk lub ekscytację. Długo trwający stres z wysokim poziomem fal Beta 2 wpływa negatywnie na możliwości intelektualne, kontrolę emocji, obiektywny stosunek do rzeczywistości.

Fale Gamma /34-44 Hz/

dowiedz się więcej

Najbardziej wydajna praca twórcza, myślenie integracyjne, skojarzeniowe (równoczesne przetwarzanie informacji w różnych częściach mózgu) dający efekt „olśnienia”, towarzyszy skrajnym przeżyciom i emocjom.

Jak działa biofeedback?

Jak działa biofeedback?

Częstotliwości fal mózgowych są kluczowe dla samopoczucia naszego mózgu. Na szczęście można je stosunkowo łatwo dostroić i zmienić zgodnie z potrzebą wykorzystując naturalną skłonność mózgu do bioregulacji aktywności neurologicznej. Tak właśnie działa metoda EEG Biofeedback – uczy ona mózg przechodzenia w pożądane częstotliwości fal, których celem jest wytworzenie właściwych wzorców reagowania np. silnej koncentracji umysłu przy wysokim poziomie relaksacji.

dowiedz się więcej

Wszystko to dzieje się poza świadomym działaniem ponieważ dzięki sprzężeniu zwrotnemu mózg sam się uczy i dostraja. Trening EEG Biofeedback jest nowoczesną i bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej nauki lub pracy, usuwającą trudności w uczeniu się, wspomagającą leczenie zaburzeń emocjonalnych i chorób psychosomatycznych.

Częstotliwości fal mózgowych są kluczowe dla samopoczucia naszego mózgu. Na szczęście można je stosunkowo łatwo dostroić i zmienić zgodnie z potrzebą wykorzystując naturalną skłonność mózgu do bioregulacji aktywności neurologicznej. Tak właśnie działa metoda EEG Biofeedback – uczy ona mózg przechodzenia w pożądane częstotliwości fal, których celem jest wytworzenie właściwych wzorców reagowania np. silnej koncentracji umysłu przy wysokim poziomie relaksacji. Wszystko to dzieje się poza świadomym działaniem ponieważ dzięki sprzężeniu zwrotnemu mózg sam się uczy i dostraja.
Trening EEG Biofeedback jest nowoczesną i bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej nauki lub pracy, usuwającą trudności w uczeniu się, wspomagającą leczenie zaburzeń emocjonalnych i chorób psychosomatycznych.

Dzięki treningom EEG Biofeedback o 25-30% poprawia się:

Dzięki treningom EEG Biofeedback o 25-30% poprawia się:

● pamięć,
● koncentracja,
● szybkość myślenia,
● mowa,
● kreatywność,
● samoocena,
● odporność na stres,
● zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji.

● pamięć,
● koncentracja,
● szybkość myślenia,
● mowa,
● kreatywność,
● samoocena,
● odporność na stres,
● zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji.

Dla kogo biofeedback?

Dla kogo biofeedback?

Ta bezpieczna metoda polecana jest dla osób zdrowych chcących polepszyć samopoczucie i nauczyć się skutecznej relaksacji. To również sposób na zwiększenie skuteczności w pracy i uzyskiwanie lepszych wyników. Szczególnie polecany dla osób pracujących pod presją czasu i w warunkach wzmożonego stresu.
● dla uczniów, studentów
● dla twórców, artystów
● dla trenujących wszystkie dziedziny sportu z tańcem włącznie (poprawienie koncentracji i motoryki)
● dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych

Ta bezpieczna metoda polecana jest dla osób zdrowych chcących polepszyć samopoczucie i nauczyć się skutecznej relaksacji. To również sposób na zwiększenie skuteczności w pracy i uzyskiwanie lepszych wyników. Szczególnie polecany dla osób pracujących pod presją czasu i w warunkach wzmożonego stresu.
● dla uczniów, studentów
● dla twórców, artystów
● dla trenujących wszystkie dziedziny sportu z tańcem włącznie (poprawienie koncentracji i motoryki)
● dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych

Dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci:

 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • zaburzeń uwagi i pamięci /ADD/
 • stanów nerwicowych
 • zaburzeń psychosomatycznych – niskiej odporności na stres
 • depresji
 • bezsenności
 • problemów logopedycznych
 • obniżonej odporności immunologicznej
 • zespołu Tourette`a
 • autyzmu, zespołu Aspergera itd.
 • po udarach

Dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci:

 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD/
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • zaburzeń uwagi i pamięci /ADD/
 • stanów nerwicowych
 • zaburzeń psychosomatycznych – niskiej odporności na stres
 • depresji
 • bezsenności
 • problemów logopedycznych
 • obniżonej odporności immunologicznej
 • zespołu Tourette`a
 • autyzmu, zespołu Aspergera itd.
 • po udarach

Jak działa trening?

Trening mózgu polega na sterowaniu grą komputerową wyłącznie pracą własnego mózgu rejestrowaną poprzez specjalny sensor. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w zaplanowanym przedziale, gra postępuje a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Mózg uczy się pożądanych reakcji aby otrzymać nagrodę a wraz z nią uzyskiwać optymalny stan równowagi fizjologicznej. Badania wykazały, że efekty treningu są całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych. Terapia jest bardzo przyjemna i przynosi długotrwałe efekty.

Czas trwania terapii EEG Biofeedback ustala się indywidualnie, stosownie do wieku trenującego oraz występującego problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 – 20 spotkań) i długoterminowe wymagające systematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD).

Spotkania trwają około godziny i przez pierwsze 3 tygodnie odbywają się z częstotliwością 2 – 3 razy w tygodniu, a następnie 2 razy w tygodniu (jednak nie rzadziej niż 1 raz).

Przed rozpoczęciem treningu terapeuta wykonuje obowiązkowe badanie mini QEEG, które jest podstawą do zaplanowania terapii.

Cena pierwszej sesji z badaniem mini QEEG – 100 zł

Kolejne sesje – 60 zł

Umów się na wizytę

531 452 080

9 + 2 =

Gabinet EEG Biofeedback

ul. Piłsudskiego 30A/205

89-600 Chojnice

kontakt@biofeedbackchojnice.pl